Copyright © 2007-08 - www.pstruharen.sk Rybochovné zariadenie Kolačkov - chov, výlov a predaj lososovitých rýb


Šípka Podporte nás:


Šípka O NÁS
podčiarkovník

Chovu rýb sa venujeme už osem rokov. Zrod firmy sa datuje od 24.3.2004. Venujeme sa chovu lososovitých rýb, prevažne pstruha dúhového. Počiatky boli ťažké, keďže sme o chove rýb, v porovnaní s dneškom nevedeli nič. V dnešnej dobe sa už tomuto odvetviu venujeme aktívne. Máme postavené dva rybníky s rozmermy 14,5m x 4,7m , 10m x 4,7m a jednu tzv. „šachtu“ pre násady rýb. Tieto rybníky sú napájané zdrojom vody z prameňa. V blízkej budúcnosti t.j. do roku 2008-2009 sa chystáme postaviť ďalšie rybníky, ktoré budú napájané zdrojom vody z rieky. ( popis a nákres v ....)

Touto stavbou by sme chceli taktiež zveľadiť dedinu ako takú a aby sa názov obce Kolačkov dostal do uší ľudí. Rybníky sa budú nachádzať v hornej časti dediny, kde budú postavené na takmer neúrodnej pôde. Čiže miesto stavby bude efektívne využité. Areál rybníkov bude zaberať cca 892,94 m2 v parcele č. 648/20.