Copyright © 2007-08 - www.pstruharen.sk Rybochovné zariadenie Kolačkov - chov, výlov a predaj lososovitých rýb


Šípka PSTRUH MORSKÝ(Salmo trutta)
podčiarkovník

O "morskom"

Je ťažná forma pstruh potočného, ktorý trávi časť svojho života v morskom prostredí s bohatým výskytom potravy, kde rýchlo rastie. V dobe, kedy je pripravený k výteru nastupuje ťah do rodnej rieky. Po konci výťerového obdobia sa vracia spať do mora, kde ostáva až do nasledujúceho roku. Malé pstruhy morské sa spať do mora dostávajú vo veku 2 rokov. Veľké exempláre tohto pstruha pripomínajú lososa atlantického, ale na rozdiel od neho majú širšie chvostové steblo a chvostovú plutvu rovno useknutú.